Sunday, March 5, 2017

Chia sẻ tài liệu lập trình C

Hôm nay xin được chia sẻ cho các bạn một số tài liệu lập trình C mà mình sưu tầm được trong quá trình học ngôn ngữ này. Nếu có thể thì bạn ...

Thursday, August 11, 2016

Chương trình đơn giản đầu tiên - Phần 2

Trong phần 1, chúng ta đã làm quen với một số thủ tục vào ra cơ bản ( write, writeln, read và readln), khai báo biến và sử dụng biến. Trong ...

Monday, August 8, 2016

Chương trình đơn giản đầu tiên - Phần 1

Khi mới học Pascal ai cũng thích thực hành viết chương trình luôn hơn là học lý thuyết và mình cũng vậy. Cho nên trong series này mình không...

Saturday, August 6, 2016

Làm quen với Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu qua cho các bạn biết tới một số thành phần trong Pascal, ví dụ như là biến, hằng, từ khóa... Trong các bài ...

Giới thiệu series lập trình Pascal cơ bản

Trong quá trình học Pascal thì mình thấy rất nhiều người bạn của mình và rất nhiều người khác nữa gặp rất nhiều khó khăn khi học nó và dẫn t...

Saturday, December 12, 2015

Tiện ích Featured Post mới từ Blogger

Featured Post thì chúng ta đã nghe tới nhiều, và cũng đã có rất nhiều tiện ích Featured Post mà mình đã giới thiệu, tuy nhiên nó là do chúng...

Monday, November 23, 2015

Khắc phục lỗi Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị trong nội dung trong màn hình đầu tiên

Khi thiết kế blog thì mình thường hay gặp lỗi khi kiểm tra trên PageSpeed Insights là "Loại bỏ JavaScript chặn hiển thị trong nội dung ...

Monday, November 16, 2015

Trao đổi Follow trên Tsu.Co

Tsu.co đơn giản là một mạng xã hội giống như Facebook, Twitter hay Google Plus. Trong khi các mạng xã hội kia kiếm tiền quảng cáo từ bạn còn...

Friday, September 18, 2015

Thêm thuộc tính alt và title cho ảnh

Thuộc tính alt và title là hai thuộc tính rất quan trọng của ảnh, nó sẽ giúp cho khả năng SEO của bạn tốt hơn. Thêm thuộc tính alt và tit...

Thursday, August 27, 2015

Bài tập Turbo Pascal - Kiểu Xâu - Phần 6

Đề bài: hàm Upcase(s) trong Turbo Pascal có tác dụng là chuyển tất cả các kí tự in thường trong s thành kí tự in hoa, chúng ta sẽ viết một c...